Skip to content
Thiết kế văn phòng theo hướng làm việc linh hoạt

Thiết kế văn phòng theo hướng làm việc linh hoạt

Cập nhật ngày 12/06

Hiện nay có khá nhiều tổ chức xem xét việc thiết kế văn phòng theo hướng làm việc linh hoạt như: hoạt động theo hướng teleworking, một chương trình quản lý có cấu trúc thay đổi và khác biệt. Nó có tác động lớn đến quá trình làm việc của nhân viên, giúp làm việc năng suất mà tiết kiệm nhiều khoản chi phí.

1. Vì sao nên xây dựng nơi làm việc linh hoạt?

Nơi làm việc linh hoạt được định vị giúp thúc đẩy nhân viên và kết quả kinh doanh tích cực hơn. Gia tăng niềm tin vào văn hóa tổ chức và các mối quan hệ trong nhóm hoặc cả công ty. Nơi làm việc linh hoạt sẽ đem lại sự thành công đối với nhiều quy trình nghiệp vụ khác nhau, thậm chí là các phương pháp làm việc linh hoạt hơn, hiệu quả cao hơn.

Một yếu tố được xem là khá quan trọng đó là sự tin tưởng vào mối quan hệ giữa các thành viên nhóm. Lãnh đạo phải chủ động định hình công việc và đào tạo nhân viên chuyên nghiệp như một phần của chương trình quản lý. Điều này giúp cho thay đổi cấu trúc khi chuyển sang mô hình làm việc linh hoạt.

Lòng tin được coi là một phần của quá trình quản lý thay đổi, bởi vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành vi và thái độ tin cậy có thể đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hiệu quả kinh doanh. Điều đặc biệt là cách sắp xếp linh hoạt hơn, và không có cấu trúc cụ thể sẵn.

Nghiên cứu cho thấy niềm tin ảnh hưởng đến sự thành công của các tổ chức hay nhóm làm việc được hình thành từ việc thiết kế văn phòng khoa học. Với những nhiệm vụ phức tạp và không có cấu trúc, thường sẽ đòi hỏi mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao, quá trình hợp tác và chia sẻ thông tin sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Theo như cuộc khảo sát của Deloitte (2010) đã chứng minh rằng: có đến 55% nhân viên cảm nhận được lợi ích khi tin tưởng các nhà lãnh đạo, nó bao gồm cả việc cải thiện tinh thần và hiệu suất làm việc tăng. Các lợi ích khác bao gồm xây dựng đội ngũ nhân viên và cộng tác (39%), năng suất và lợi nhuận là việc (36%), vấn đề đạo đức (35%) và sự sẵn sàng ở lại với tổ chức (32%).

Các nơi có thiết kế văn phòng làm việc linh hoạt thường sẽ được quảng bá như một cách trực tiếp và hiệu quả để xây dựng lòng tin của nhân viên, sự tin tưởng được thiết lập từ rất lâu, trước khi có một tổ chức làm việc linh hoạt để dẫn đến thành công như mong đợi.

2. Lời khuyên khi thành lập sự tập trung nơi làm việc

Để tạo nên sự thành công khi hoạt động nhóm cần có sự tư vấn của các thành viên khi đưa ra quyết định. Điều này chứng minh rằng các nhà lãnh đạo luôn coi trọng sự sáng tạo, tôn trọng ý kiến của nhân viên với những ý tưởng mới lạ. Nhiều trường hợp có thể phát triển nhóm theo hướng tích cực, các thành viên sẽ có quyền sở hữu và trách nhiệm làm việc một cách tích cực.

Thiết kế văn phòng với những giá trị chung, lợi ích chung của các thành viên trong nhóm. Cụ thể như, những lợi ích chung của mọi người sẽ là mối liên hệ tương đồng giữa các thành viên, cùng giúp đỡ nhau trong việc làm và hỗ trợ khi được kết nối. Những nhân viên có cùng mục đích và lợi ích chung sẽ làm việc cùng nhau nhiêu và gắn bó hơn để tạo nên một tập thể đoàn kết.

Xem thêm

Thiết kế văn phòng theo hướng sáng tạo

Thiết kế văn phòng theo hướng mở

Thiết kế văn phòng gần gũi với thiên nhiên

Điều thứ ba là khả năng truyền đạt tầm nhìn của tập thể và các giá trị quan trọng đến từng cá nhân. Điều này có thể duy trì sự thay đổi, giúp nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và kiểm soát trong quá trình giao tiếp.

Vui lòng đánh giá bài viết
Back To Top