Skip to content
Không gian làm việc hướng tới sự linh hoạt và cá nhân hóa

Không gian làm việc hướng tới sự linh hoạt và cá nhân hóa

Cập nhật ngày 28/06

Để tồn tại trong một thị trường đầy cạnh tranh, các công ty phải không ngừng làm mới và chuyển mình. Điều đó nên được bắt đầu từ không gian làm việc linh hoạt và cá nhân hóa.

1. Thiết kế nội thất văn phòng ảnh hưởng bởi nhu cầu phát triển

Văn phòng làm việc là nơi diễn ra sự thay đổi thường xuyên và mang lại những hiệu quả công việc khác nhau. Bất cứ ai làm việc văn phòng đều có thể nhận ra sự chuyển mình khác biệt trong các thiết kế văn phòng làm việc hiện nay so với năm hoặc mười năm trước đó. Từ đó dẫn đến những thay đổi về cách thức hoạt động riêng của mỗi đơn vị, thay đổi ở từng cảm nhận của nhân viên và cách hoạt động của nơi làm việc. 

Sự phát triển trong môi trường kinh doanh bên ngoài và nội bộ liên tục thúc đẩy thay đổi không gian làm việc. Những phát triển này bao gồm:

– Tăng tính di động: ICT ở nơi làm việc (đó là công nghệ thông tin và truyền thông) có thể cho phép nhân viên làm việc ở mọi lúc mọi nơi, không kể khoảng thời gian nào.

– Tính cạnh tranh toàn cầu: Mỗi công việc sẽ có những yêu cầu và đòi hỏi khác nhau về tính đa dạng hoá trong quy trình và các thủ tục kinh doanh. Những điều khác biệt này sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

– Nhu cầu linh hoạt: Sự cần thiết cho việc thiết kế nội thất linh hoạt sẽ giúp thúc đẩy các nhiệm vụ công việc khác nhau. Tùy vào các thay đổi trong nhân khẩu học và khả năng cân bằng giữa cuộc sống và công việc sẽ giúp tạo ra sự linh hoạt khác nhau.

– Giảm giá trên bảng: Sự cần thiết trong kinh doanh là phải giảm chi phí bất động sản, chi phí năng lượng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

– Phân phối công việc: Khả năng phân phối công việc cho từng cá nhân phải tốt thì nhân viên mới có thể làm việc ở mọi nơi và mọi lúc
Quy tắc về mối quan hệ: Cần quan tâm đến mối quan hệ khách hàng / khách hàng và sự gia tăng khả năng phản hồi. Mối quan hệ này sẽ có ảnh hưởng tốt đến việc mở rộng mạng lưới kinh doanh và sự trung thành của các nhóm khách hàng tiềm năng.

– Cuộc chiến tài năng: Làm việc là một quá trính cạnh tranh khốc liệt để phân định rõ tài năng và năng lực làm việc của nhân viên. Tài năng là một yếu tố quan trọng trong lực lượng lao động và nhu cầu thu hút và giữ chân nhân viên.

Thay đổi không gian làm việc là nhu cầu của mỗi công ty

Thay đổi không gian làm việc là nhu cầu của mỗi công ty

Để đối phó với các vấn đề thay đổi ở trên, các tổ chức hiện nay đang áp dụng phương thức làm việc linh hoạt từ bên trong cho đến bên ngoài nơi làm việc. Để việc thay đổi thiết kế văn phòng nơi làm việc có hiệu quả, các tổ chức phải hiểu lý do, nguyên nhân và kết quả đạt được của quá trình thay đổi.

Những lý do này cũng được xem như mục tiêu của sự thay đổi nơi làm việc, nó cần phải được truyền tải đầy đủ và chi tiết từ các nhà lãnh đạo cấp cao cho nhân viên. Các mục tiêu được đưa ra để chứng minh sự thành công của sự thay đổi, tác động đến tổ chức, nhóm và các nhân viên.

2. Cần làm gì để có văn phòng làm việc linh hoạt và cá nhân hóa

Một văn phòng làm việc linh hoạt cần phải:

  • Tối ưu diện tích đất sử dụng cho văn phòng và giảm sử dụng năng lượng và giấy. Đó là một cách phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sống tự nhiên.
  • Đảm bảo nơi làm việc hiệu quả và đáp ứng được tính linh hoạt và cả tính di động.
  • Khuyến khích chia sẻ kiến thức và cộng tác giữa các nhân viên.
  • Thúc đẩy sự tin tưởng giữa các đồng nghiệp cùng nhóm, sự tin tưởng giữa lãnh đạo và nhân viên để có thể trao quyền cho tất cả nhân viên trong những trường hợp cần thiết.
  • Bồi dưỡng đội ngũ làm việc và giao tiếp chuyên nghiệp
  • Tạo ra một môi trường làm việc bình đẳng hơn và phá vỡ các khoảng cách, giới hạn không cần thiết.

Không gian làm việc đảm bảo tính linh hoạt và cá nhân hóa

Không gian làm việc đảm bảo tính linh hoạt và cá nhân hóa

Những tổ chức mạnh dạn trong việc thay đổi thiết kế văn phòng, nơi làm việc linh hoạt đã mang lại sự thành công lớn. Tham khảo bài viết Thiết kế văn phòng làm việc linh hoạt để biết cách thiết kế văn phòng có tính linh hoạt. 

5/5 - (1 bình chọn)
Back To Top